Are you from an English-speaking country? Do you want to switch to our English website? to the English language version

Privacy beleid

1. Privacy beleid in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door ons dit te vertellen. Dit is bijv. het geval wanneer u gegevens een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld via onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). Het verzamelen van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw data voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u t.a.v. uw data?

U heeft altijd het recht om op aanvraag informatie te verkrijgen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Bovendien heeft u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Bovendien heeft u het recht om in bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Details zijn te vinden in het privacy-beleid onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-tools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of dit voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en beroepsmogelijkheden is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy beleid

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie t.a.v. de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

SpotCargoHub GmbH
Herr Thomas Selbach
Feincheswiese 14
D-56424 Staudt

Telefoon: +49 (0) 2602 / 106 116 0
E-Mail: info@spotcargohub.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct mail (artikel 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking geschikt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. of o.b.v. DSGVO, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of verwerking voor het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs. 1 DSGVO). Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar onder art. 21 (2) AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar onder art. 21 (2) AVG).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats, zijn werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk heeft. Het recht van bezwaar doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft recht op overdracht van gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke benodigt, gebeurt dit enkel indien dit technisch mogelijk is.

SSL- & TLS-versleuteling

Deze wesite gebruikt, om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een site-operator, een SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, heeft u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie t.a.v. persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres in het impressum.

Recht op beperking van de gegevensverwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres in het impressum. Het recht om de verwerking te beperken is mogelijk in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is, kunt u om beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze rechtswege nodig om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een afweging gemaakt worden tussen uw belangen en de onze. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of juridische rechtspersoon of voor algemeen openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar maken tegen commerciële emails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van het impressum voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u alleen in individuele gevallen op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen toestaan ​​of in het algemeen het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser uitsluiten en activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.

Server-log-bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en eventuele vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens ingevoerd in het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invoert in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.

Verzoeken per email, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) a DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6 (1) f DSGVO), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om uw toestemming voor de opslag te verwijderen, in te trekken of het doel van de gegevensopslag weg te laten (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of service waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de reikwijdte van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het emailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u dienovereenkomstig te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per email aan ons is voldoende. De wettigheid van de reeds voltooide gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

Browser plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden/te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar t.a.v. gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Google Analytics deaktivieren.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Google en hanteren de volledige strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gegevens op gebeurtenis- en gebruikersniveau gekoppeld aan cookies, gebruikers-id's (bijvoorbeeld gebruikers-id's) of promotionele-id's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-id's) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Facebook pixel

Onze site gebruikt Facebook's bezoekersactiepixel voor conversiemeting, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook").

Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als de beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor hun eigen advertentiedoeleinden, volgens de Facebook-Datenverwendungsrichtlinie gebruiken kan. Als gevolg hiervan kan Facebook ervoor zorgen dat advertenties op Facebook en buiten Facebook worden weergegeven. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij effectieve reclame, inclusief sociale media.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de functie 'Aangepaste doelgroepen' voor remarketing in het gedeelte advertentie-instellingen via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. U moet dan ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Bezwaar t.a.v. gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door de Facebook Pixel voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Facebook Pixel deaktivieren.

LinkedIn analytics en LinkedIn Ads

We gebruiken de conversietracking-technologie en de retargeting-functie van LinkedIn Corporation op onze website.

Met deze technologie kunnen bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn spelen. Het biedt ook de mogelijkheid om anonieme advertentieprestatierapporten en website-interactie-informatie te genereren. Hiertoe is de LinkedIn Insight-tag op deze webpagina opgenomen, die verbinding maakt met de LinkedIn-server als u deze webpagina bezoekt en tegelijkertijd bent aangemeld bij uw LinkedIn-account.

In het privacy beleid van LinkedIn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  Vind meer informatie over gegevensverzameling, gegevensgebruik en de rechten om uw privacy te beschermen. Als u bent aangemeld bij LinkedIn, kunt u de gegevensverzameling op elk gewenst moment deactiveren via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door de LinkedIn Insight-tag voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: LinkedIn Insight Tag deaktivieren.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de levering van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingshandelingen blijft onaangetast door de intrekking.

De bij ons gedeponeerde gegevens voor het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen en verwijderd na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Provider is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een service die o.a. helpt de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en analyseren. Als u gegevens invoert ten behoeve van een abonnement op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld een emailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om te zorgen voor naleving van de Europese privacynormen in de Verenigde Staten.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een email opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand uit de email (webbeacon genoemd) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Dit zal bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze dienen uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u niet door MailChimp wilt worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor geven wij in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. Bovendien kunt u zich rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingshandelingen blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen vanaf aanmelding voor de nieuwsbrief tot het moment van afmelden en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Overeenkomst data-processing

Wij hebben een zogenaamde "Gegevensverwerkingsovereenkomst" met MailChimp, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

6. Plugins en tools

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, VS.

Als u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. Het vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit is ook van toepassing als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account bij Vimeo hebt. De informatie verzameld door Vimeo wordt verzonden naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, staat u Vimeo toe uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.


Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO.
Zie het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.