Are you from an English-speaking country? Do you want to switch to our English website? to the English language version

Logistieke digitalisering biedt kansen voor bedrijven

Vooruitblik

50% van de (Duitse) bedrijven noemt de digitalisering van hun bedrijfsmodellen en processen een top 3 prioriteit. Dit omdat er voor bedrijven al risico's kunnen ontstaan als ze niet digitaliseren. Dat zijn voornamelijk verstorende effecten, d.w.z. het uitsterven van een bepaald businessmodel van producten, diensten of technologieën door de subsitutie daarvan door nieuwe digitale businessmodellen, producten, diensten of technologieën.

Desalniettemin zijn er in deze context veel obstakels voor (Duitse) bedrijven:

 • Slechts 33% van de Duitse bedrijven heeft digitalisering als managementtaak.
 • Slechts 35% van de Duitse bedrijven vindt zichzelf zeer goed of goed voorbereid op digitale verandering.
 • Slechts 6% van de Duitse bedrijven verwacht dat hun digitale activiteiten zich in de nabije toekomst zullen terugverdienen.
 • 63% van de Duitse bedrijven slaagt er niet in om hun aanbod af te stemmen op hun klanten.
  • Ze weten niet wat de klant nodig heeft.
  • Ze gebruiken niet de juiste methoden om de gebruiker centraal te stellen in hun serviceontwikkeling.
 • 50% van de Duitse bedrijven ziet interne weerstand als een obstakel.
  • Men werkt te traag.
  • Men is niet flexibel.
  • Men zit te veel in het verleden en heden.
 • Duitse bedrijven proberen perfecte producten te produceren op de traditionele technische manier.
 • 20% van de Duitse bedrijven vreest dat ze in het kader van de digitale transformatie banen zullen moeten schrappen.

Uitdagingen

Aangezien de meeste Duitse bedrijven de noodzaak van digitalisering echter hebben erkend, rijst de vraag waarom de Duitse bedrijven geen verdere vooruitgang hebben geboekt in dit proces.

De belangrijkste reden hiervoor is de bekende werkwijze van Duitse bedrijven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS, waar ideeën sneller worden uitgeprobeerd en weggegooid, duurt het in Duitsland zeer lang voordat bedrijven investeren in nieuwe bedrijfsmodellen of technologieën. De wens om te investeren wordt vaak vervangen door een drang naar perfectie.

Daarnaast stellen we vast dat vooral de meeste middelgrote bedrijven zich bezighouden met bedrijfsoverstijgende processen of waardeketens en dat digitalisering ook een impact kan hebben op het proces van de hele waardeketen.

 • Alloceer tijd en personele middelen
 • Opleiding en ontwikkeling van medewerkers
 • Oprichting van structuren
 • Creëer mogelijkheden voor implementatie
 • Ontwikkeling van eigen digitale eenheden
 • Digitalisering van de kernorganisatie
 • Bedrijfsoverkoepelende digitalisering (proces-/waardeketen)

Nu downloaden!

Download nu de gratis whitepaper! Vul het formulier volledig in. U ontvangt dan een e-mail met bijbehorende link.

Vink ook het vakje aan in het formulier om regelmatig informatie te ontvangen over Spotcargohub en het onderwerp 'Logistiek en industrie'.