Are you from an English-speaking country? Do you want to switch to our English website? to the English language version

Digitalizace jako příležitost pro společnosti

Perspektivní pohled

50% německých společností řadí digitalizaci svých procesů a business modelů mezi své 3 nejdůležitější témata. Důvodem je skutečnost, že společnosti se vystavují mnoha rizikům, které mohou nastat, pokud se jim nepodaří digitalizovat. Mezi tyto rizika patří například zánik určitého obchodního modelu, produktů, služeb nebo technologií a jejich nahrazením novými digitální verzemi.

Německé společnosti však v této souvislosti stojí v cestě mnoha překážkám:

 • Pouze 33% německých společností má digitalizaci mezi svými strategickými cíly.
 • Pouze 35% německých společností se považuje za velmi dobře nebo dobře připravené na digitální změnu.
 • Pouze 6% německých společností očekává, že jejich digitální aktivity se v blízké budoucnosti vyplatí.
 • 63% německých společností nedokáže dobře sladit své produkty se svými zákazníky.
  • Neví, co zákazník potřebuje.
  • Nestaví zákazníka do středobodu vývoje svých služeb.
 • 50% německých společností považuje vnitřní odpor k novým věcem za překážku.
  • Pracují příliš pomalu.
  • Pracují příliš nepružně.
  • Jsou příliš dohnáni starými způsoby myšlení.
 • Německé společnosti se snaží vyrábět dokonalé výrobky tradičním způsobem.
 • 20% německých společností se obává, že budou muset v průběhu digitální transformace zrušit některá pracovní místa.

Výzvy

Protože však většina německých společností uznala potřebu digitalizace, vyvstává otázka, proč v tomto procesu nedosáhly většího pokroku.

Hlavním důvodem jsou známé německé pracovní zvyklosti. Na rozdíl například od USA, kde jsou nápady vyzkoušeny a realizovány rychleji, trvá v Německu velmi dlouho, než společnosti zainvestují do nových obchodních modelů nebo technologií. Touha po inovacích je nahrazena touhou po dokonalosti.

Kromě toho zjišťujeme, že většina středně velkých společností je zapojena do různých mezipodnikových procesů nebo hodnotových řetězců a že digitalizace může mít také velký dopad na tyto porcesy.

 • Zajištění personálních zdrojů
 • Školení a rozvoj zaměstnanců
 • Tvorba struktur
 • Tvorba příležitostí pro implementaci
 • Vývoj vlastních digitálních útvarů
 • Digitalizace hlavní organizace
 • Digitalizace napříč společnostmi (procesní / hodnotový řetězec)

Nyní začíná digitalizace vašich logistických procesů!

Zjistěte více o možnostech spotcargohubu.

Stáhnout nyní!

Stáhněte si nyní zdarma whitepaper! Formulář vyplňte úplně - pošlete e-mail na odpovídající odkaz.

Zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři získáte pravidelné informace o spotcargohubu a tématu „Logistika a průmysl“.